Bilgilendirme

Bilgi Güvenliği Politikası

Technopc bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanması,
Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetilmesini,
Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerini yerine getirmeyi,
Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamayı,
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için sürekli iyileştirme fırsatlarının değerlendirmeyi ve çalışmalarını  gerçekleştirmeyi,
Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler  gerçekleştirmeyi,
Bu politikaya bağlı diğer alt prosedürlerin hazırlanmasını ve yayınlanmasını.

 

Hedefler:

Technopc Bilgi güvenliği ile;  güvenilirliğinin, bilgi varlıklarının korunması, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin  mümkün olan en az kesinti ile devam etmesini amaçlar.

 

Bu amaç doğrultusunda;

Bilgi sistemlerinin sürekliliğini tam olarak sağlamayı,
Çalışanların bilinç, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyum düzeylerini en üst seviyeye çıkarmayı,
Üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uygunluğun tam olarak tesis edilmesini sağlamayı,
Bilgi güvenliği ihlal olaylarını en aza indirmeyi ve
Bilginin yasalara uyumlu üretilmesini, erişim sağlanmasını ve saklanmasını,
En güncel ve etkin teknik güvenlik kontrolleri uygulamayı hedefler.
Her bir Technopc  çalışanı bu hedeflere katkı sağlamaktan sorumludur.